Soltorkade tomater på tub vilket innebär mindre disk.