KRAV & EKOLOGISKT

INFORMATION OM MÄRKNINGAR

KRAV certifierade livsmedel. Kravmärkningen är striktare än de EU ekologiska minimireglerna.
Skillnader mellan Krav och Ekologiskt handlar bland annat om djurens välfärd, djurens hälsa, klimatfördelar, arbetsmiljö mm.
EU certifierade EKOLOGISKA livsmedel. Märkning baserad på EUs förordning för ekologiskt jordbruk.