FAQ

Matnyheter svarar: Nej! Idag kommer det ut nyheter mellan två till fyra gånger per år beroende på vilken eller vilka kategorier du själv kryssat i.
Vill du ha meddelande om kampanjer eller erbjudanden blir det lika många gånger till under ett år.
Matnyheter svarar: Nej! Vi kommer aldrig att sälja eller dela ut din unika e-postadress.
Matnyheter svarar: Vi är ingen butik. Vi finns till för att upplysa konsumenter om vilka produkter som finns att tillgå i de vanligaste matvarubutikerna. Nuförtiden är det vanligt att matvarubutiker inte skyltar upp och visar en nyhet. Resultatet blir att konsumenten inte får information att det finns nyheter.
Matnyheter svarar: Matnyheter har för avsikt att lösa en sådan tjänst inom rimlig framtid. I dagsläget tillhandahåller vi inte den tjänsten.
Matnyheter svarar: Handeln har kommit överens med samtliga leverantörer om olika så kallade lanseringsfönster. Varje kategori har egna datum då leverantörer får presentera nyheterna för butikskedjorna. Exempel – En leverantör av glass får endast presentera nyheter för handeln vid tre olika tillfällen om året då det lanseringsfönstret är öppet. Våra kategoriindelning stämmer helt överens med de olika lanseringsfönstren. Därför kan du som konsument vara helt säker på att vara uppdaterad på vad Matnyheter presenterar. Svaret på frågan är dock att det beror helt på vilken butik det gäller. Vissa butiker har möjlighet att erbjuda samtliga nyheter. Andra butiker är låsta av sin grossist med olika avtal beträffande nyheter. Då kan utbudet vara väldigt begränsat.
Matnyheter svarar: Redaktionen har flerårig erfarenhet av den så kallade dagligvarubranschen.
Matnyheter svarar: I nuläget fokuserar vi oss enbart på mat. Vi vill vara bäst på att presentera och väcka intresse för mat. Därför avgränsar vi oss från allt som inte är mat. Vi har inte stängt dörren för övriga produkter i framtiden men just nu koncentrerar vi oss enbart på mat.