JUICE/ NEKTAR

PRODUKTEXEMPEL

 • Drickfärdig frukt/ bärdryck
 • Drickfärdig smoothie
 • Shots kylda
 • Shots okylda
 • Drickfärdig nektar
 • Grönsaksjuice
 • Koncentrerad nektar
 • Koncentrerad fruktjuice
 • Drickfärdig fruktjuice
 • Koncentrerad frukt/ bärdryck
 • Kyld kombucha