Tre nya sötningsmedel att ersätta befintligt sockerarter. ”Use like sugar” är en sockerersättning
som ersätts 1:1 mot vanligt socker. Består av en blandning av Erytritol och Xylitol.