Daim Mini i apelsinsmak kan säkerligen bli en succé för alla julfirande.
Är detta som kompensation för trillingnöten i den röda lådan?