En ny sort inom serien Utvalda från Göteborgs Kex. Kummin är vad som gäller.