Fisk med Topping är en ny variant 1-portionsrätt från Findus vilken ingår i Dagens.
Fisken är givetvis MCS märkt.