Behöver man veta mer än rubriken beträffande världens 4e högst värdefulla varumärke?