SPÅRBARHET, LAGER & BATCHHANTERING

Spårbarhet

Varje enskild producent av livsmedel måste kunna spåra sina varor från tillverkning till butiksnivå. Befintliga mjukvarulösningar är idag väldigt kostsamma vilket innebär att flertalet nystartade bolag använder sig av exelfiler.

Lagen säger följande

”För att kunna hålla kvar eller återkalla livsmedel måste du ha ett system för att kunna ta fram viss information om dina leveranser, leverantörer och mottagare. Det är ett sådant system för spårbarhet som avses i artikel 18 i förordning (EG) 178/2002.”

Vår lösning

Matnyheter erbjuder en digitallösning som är enkel och kostnadseffektiv. Vi kan även koppla olika tilläggstjänster ni kan ha nytta av.
Vi använder oss av en app, vilken fungerar för både IOS och Android, som förvandlar din mobiltelefonen till en streckkodsscanner.
Med hjälp av kameran i mobilen går det snabbt att läsa in information från frakt och följesedlar eller streck- och qr-kod på livsmedelförpackningar.

Informationen skickas vidare till en server där uppgifterna lagras i en databas.

Servern erbjuder en webbsida med ett enkelt gränssnitt där ni på ett enkelt sätt kan se och hantera nedanstående.

Funktioner (lager, batch, rapporter)

*Lagersaldo för alla ingredienser
*Justera recept/batchdetaljer
*Starta nya batchar
*Statistik, antal producerade enheter
*Statistik, antal kasserade enheter totalt, sett över vald period eller batch
*Rapporter, exempelvis kostnad/ enhet. Veckovis, månadsvis
*Beställningspunkt olika råvaror
*Utskick med varning om kritisk lagernivå

Säkerhet

Lagrade uppgifter på servern skyddas av inloggning över SSL, samt att programkoden följer industristandard och GDPR.

Kostnad

Vi kan stoltsera med en bra och kostnadseffektiv lösning som är snabb och lätt att jobba med.

Ring eller skriv ett mail till oss för ytterligare information. Vill ni ha referenser löser vi självklart det också.

Tack för att ni tagit er tid.

Matnyheter