Findus upphör verksamheten i Bjuv?

Vad kommer hända i Bjuv framöver?

Nu har det gått några dagar sedan besked om varsel i Bjuv dök upp. Varslet avser 450 medarbetare vid Findus fabrik i Bjuv. Tanken är samtidigt att avveckla fabriken och flytta tillverkningen av Findus produkter till utlandet, närmare bestämt Tyskland. Det ska påpekas att inget definitivt besked huruvida fabriken i Bjuv blir kvar eller inte är taget enligt Henrik Hjalmarsson, VD för Findus Sverige.
Findus har en gedigen historia i Bjuv vilket flertalet säkerligen känner till. Företaget grundades 1903 av Karl-Axel Thulin och hette då Skånska frukt-vin & Likörfabriken. 1941 köptes bolaget upp och ändrade namn till Findus, vilket är en förkortning av det ursprungliga namnet. Findus har sedan starten haft produktion och huvudkontor i Bjuv, bortsett från några år under 2000-talet då det svenska huvudkontoret flyttades till Malmö för att senare flytta tillbaks till Bjuv. Findus är pionjärer inom djupfryst mat och redan 1945 lanserades den första djupfrysta maten. Under senare år har Findus blivit uppköpta av en rad olika investerare vilka sett potential i Findus. Syftet har alltid varit detsamma, det vill säga att göra bolaget mer lönsamt för att därefter sälja vidare med vinst. Senast Findus hade en ägare som satsade långsiktigt var mellan åren 1962-2000 då Findus ägdes av Nestlé. År 2000 köptes Findus upp av investmentbolaget EQT. Försäljningen till EQT blev startskottet för Findus resa bland olika ägarkonstellationer under 2000 talet. Köparna har varit olika investmentbolag från utlandet med målsättning att sälja företaget vidare med vinst. Kortsiktighet är något medarbetarna vid Findus fått vänja sig vid under senare år.

De senaste åren har Findus haft ett tydligt och storslaget mål vilket varit Food Valley of Bjuv. Food Valley of Bjuv handlar om att göra Bjuv med omnejd till ett forskning och utvecklingscentrum likt Silicon Valley i Californen, fast med mat i fokus.
Tanken var beundransvärd och det gick inte att bestrida att det var långsiktighet det handlade om.
Ett par steg är redan sjösatta och det är bland annat mot den bakgrunden man förundras vad Nomad hade för tanke i och med uppköpet av Findus? Det stora nya och hypermoderna fryslagret i Bjuv och odlingen av tigerräkor, är exempel på vad som skett i Bjuv de senaste åren.

Som utomstående kan man idag ställa sig frågan varför ett företag som Nomad Foods förvärvar ett bolag som Findus och planerar att flytta i stort sett hela verksamheten utomlands? Findus har sina rötter i Sverige och i synnerhet Bjuv. Kapas de banden, vad finns då kvar av Findus förutom ett varumärke som förhoppningsvis står sig?
Nomad Foods må vara en jätte utanför Sverige med märken såsom Iglo, Birds Eye, la Cicinera och Lutosa. Nu återfinns även Findus i portföljen, vilket säkerligen är en fjäder i hatten, eftersom Findus är ett av de mest respektabla varumärkena inom livsmedelsindustrin. Däremot är det svårt att veta vad Nomad Foods tänker om Findus? Går en besökare in på Nomad Foods hemsida och klickar på Findus, då är det stopp, inget dyker upp mer än att besökaren får upp ett felmeddelande. Hur seriöst upplevs det och framförallt, vilket värde sätter Nomad Foods på Findus?

Nomad Foods menar att efter förvärvet av Findus räknades det på olika scenarion där ett alternativ är att stänga fabriken i Bjuv och flytta verksamheten utomlands. Huvudskälen uppges vara transportkostnader och överkapacitet. Det finns en hel del frågetecken kring ett sådant uttalande. Hur kan ett företag som Nomad Foods behöva räkna på överkapacitet EFTER köpet av Findus? Det låter synnerligen märkligt. Det mest troliga är att Nomad Foods redan från början hade en plan för verksamheten i Bjuv men lät detta vara initialt på grund av det känslomässiga att säga upp 450 personer. Att Nomad Foods meddelar om nedläggning några månader efter uppköpet känns logiskt, sett med ett beklagligt perspektiv. Det märkliga är att Nomad Food överhuvudtaget kommit på tanken att lägga ner verksamheten i Bjuv. Jämförelsevis är förslaget nästan i paritet som att Disneyland stänger ner sina anläggningar i USA och öppnar upp på Grönland istället. En intressant aspekt är vad Nomad Foods faktiskt går miste om de beslutar att flytta tillverkningen till Tyskland.
Det man förlorar är i stort sett hela varumärkesidentiteten. För de flesta är Findus likställt med kvalité från lilla Bjuv och Sverige. Findus har genom åren jobbat extremt aktivt på flera plan. Det finns flera anledning till att produkter från Findus kostar en krona mer än så kallade egna märkes varor. Nedan följer ett axplock av vad Findus jobbat med kontinuerligt. Skulle Findus produktion flytta utomlands vet ingen vad som kommer hända?

-Findus samarbetat med EU för ett hållbart fiske och ligger i absolut framkant när det gäller fiskerinäringen.

-Findus har en strikt policy för hur kvalitén på varor ska vara.

-Findus hjälper bönder med odling och ser till att jordmånen är i balans tillsammans med bönderna.

-Findus eftersträvar att ligga i framkant och samtidigt bibehålla det genuina.

-Findus har vunnit flera utmärkelser genom åren. Från att utses till årets leverantör inom dagligvaruhandeln till att prisas för miljötänk.

Raderas Findus från Bjuv kan mycket av ovanstående försvinna och kanske även varumärkesidentiteten på sikt, i alla fall inom Sverige.
Ytterligare förluster om tillverkningen flyttar utomlands är att Nomad Foods tappar bra arbetskraft. Flertalet medarbetare i produktionen har jobbat vid företaget i många år och besitter stor kunskap inom tillverkning av livsmedel. Varslet gäller alltså fabriken i Bjuv. Ett kontor i Malmö ska sjösättas där avsikten är att tjänstemän ska vara placerade. Frågan är hur många som följer med till Malmö om flytten blir av? Skulle Findus förlora viktiga personer inom tjänstemannasektorn går det inte att bortse från hur Findus kommer stå sig på den svenska marknaden framöver?
Findus har, historiskt sett, inte skrutit speciellt mycket med vad företaget är duktiga på. Det är först under senare år Findus lyft fram exempelvis ärttillverkningen. Idag kan det inte finnas många i Sverige som undgått budskapet om Ebba ärtan, bara som exempel. Findus är dock så pass mycket mer. Hur många vet om att Findus grönsaker är Barnmatsklassificerade? Findus har extremt mycket positiva egenskaper vilka inte lyfts fram tillräckligt genom åren.

Till sist. Frågan är hur väl Nomad Foods gjort hemläxan beträffande vad konsumenter efterfrågar idag? De senaste åren har ekologiskt, närproducerat, miljö och rättvisa hamnat allt mer i fokus. En flytt av tillverkningen till Tyskland ger givetvis upphov till flera frågetecken kring dagens influenser. Spontant känns det som att Nomad Foods inte bryr sig nuvarande svängningar. Istället ser de bara till plånboken vilket tyvärr Findus som företag eventuellt kommer få lida av framöver. Då har vi inte nämnt de anställda i en liten kommun i Sverige som förlorar sina jobb.
Findus VD för Sverige utför idag ägarnas krav. Ingen skugga kan falla på honom av det som hänt. Troligtvis har vederbörande utfört betydligt roligare sysslor än det han är satt till att göra för tillfället. Matnyheter uppmanar Nomad Foods, gör om gör rätt. Findus är likställt med Bjuv. Låt tradition, stolthet, kunnande, innovation och vurmande för miljö och rättvisa få vara kvar där det är. Låt Findus utvecklas och bli ett ännu mer framgångsrikt företag med Food Valley i sikte vilket gynnar Bjuv, Sverige och oss konsumenter. Det är med all sannolikhet endast i Bjuv det kan ske!

MN